سفر با ماشین شحصی به اروپا

رویای سفر به اروپا با ماشین شخصی حودم از یک سال قبل در ذهنم قوت گرفت یعنی سال 1393 لذا تحقیقات و بررسی ان را از 6 ماه پیش شروع کردم و اطلاعات سایر دوستان خصوصا از استاد ارزشمند اقای سروش مطهر و اقای حسین علیمحمدی که نجربه دو بار سفر به اروپا را داشتند بهره گرفتم و نهایتا از طریق سفارت یونان تقاضای ویزا و موفق شدت کردیم ویزای شینگن برای خودم وخانونم ودختر و پسرم را بگیرم شروع ویزا از 6 اگوست بود لذا از تاریخ 9 مرداد سفرم را از ساری اغاز و به سمت مرز حرکت بازرکان راه افتادیم یک شب را در زنجان و یک شب رو توی ماکو در کمپ سایت شهرداری اقامت کردیم 

کمپ شهرداری ماکو

/ 0 نظر / 836 بازدید